Home > Products > Cellulose Fibre
ระบบฉีดพ่นผนังกันเสียงรอดผ่านและกันเสียงสะท้อน
เป็นฉนวนเยื่อกระดาษและดูดซับเสียงในรูปแบบที่เรียกว่า แบบเปียก เป็นระบบที่มีการฉีดพ่นลงบนช่องว่างระหว่างผนัง (Wall Cavity System) เพื่อประโยชน์ในการกันเสียง และความร้อนซึ่งระบบนี้มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ช่วยประหยัดเงินในการติดตั้งเมื่อเทียบกับกำแพงคอนกรีต

 
รูปแบบการใช้งาน
ฉีดพ่นฉนวนลงบนผนังห้อง ความหนามาตรฐาน 75 ม.ม. (3") เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมเสียงเป็นพิเศษ เช่น ห้องประชุม, ห้องบันทึกเสียง, ห้องเครื่องที่มีเสียงดัง, โรงหนัง, บาร์, คาราโอเกะ, ห้องโฮมเธียร์เตอร์ เป็นต้น

การลดระดับเสียงผ่านในระดับสูง[ High STC ]
ฉีดพ่นฉนวนลงบนผนังห้อง ความหนามาตรฐาน 75 ม.ม. (3") เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมเสียงเป็นพิเศษ เช่น ห้องประชุม, ห้องบันทึกเสียง, ห้องเครื่องที่มีเสียงดัง, โรงหนัง, บาร์, คาราโอเกะ, ห้องโฮมเธียร์เตอร์ เป็นต้น