Home > Products > Cellulose Fibre
โครงการอ้างอิง Cellulose Fibre
1. Workpoint studio กรุงเทพ
2. Center point studio กรุงเทพ
3. ห้างเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี
4. ห้างเซ็นทรัล ถนนพระราม 2
5. ห้างเซ็นทรัลชลบุรี
6. ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
7. อาคารสำนักงานใหญ่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพ
8. ห้อง CONVENTION HALL ห้างเดอะมอลล์ นครราชสีมา
9. Student Lounge มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
10. หอพักตำรวจ จังหวัดมุกดาหาร
11. อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี
12. ตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
13. ตึกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต
14. ตึกสาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
16. อาคารประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
17. อาคารผู้โดยสาร สนามบินดอนเมือง
18. หอพักนักศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
19. ห้องประชุม โรงงานยาสูบ ถนนพระราม4
20. ห้างเอกมัยเกตเวย์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพ
21. อาคาร TOT สาขา นครศรีธรรมราช