Home > Products > Company

นโยบายและแผนงานของบริษัทเราซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อันยาวนานด้านฉนวนกันความร้อน
บริษัท โปรเวิร์ค จำกัด เรามีนโยบายแน่วแน่และชัดเจนในการตอบโจทย์ลูกค้าทุกรายที่มีปัญหาในการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน เพียงท่านปรึกษาหรือสอบถามมาทางเราก็จะได้คำตอบจากทีมงานซึ่งคอยบริการให้คำปรึกษาโดยยึดถือความต้องการและความเหมาะสมของโครงสร้างรวมถึงงบประมาณราคาที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าทุกรายเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และเราจะดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ารวมถึงทีมงานติดตั้งให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นและทันสมัยต่อการให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความประทับใจตลอดไป
Introduction
ภาวะโลกร้อนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปของมนุษย์โลกซึ่งปัญหาที่ต้องเจอชนิดหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ อุณหภูมิที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งมีฤดูร้อนยาวนาน จึงส่งผลให้ประชากรหลายๆ ครอบครัวแก้ปัญหาโดยการใช้แอร์คอนดิชั่นเป็นตัวช่วย ผลการสำรวจของสถาบันวิจัยอย่างเป็นทางการระบุว่า
วิธีป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้ได้ผลควรจะต้อง ติดตั้งฉนวนกันความร้อน ในอาคาร โรงงาน รวมถึงบ้านพักอาศัย เพื่อเป็นการช่วยลดอุณหภูมิเบื้องต้น ซึ่งผลที่ได้ก็คือประหยัดพลังงานไฟฟ้าและช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โปรเวิร์ค จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญงานด้านฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงมาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยมีประสบการณ์และผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลายกลุ่มเช่น โครงการขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงงาน อาคารและบ้านพักอาศัย