Home > Products > Polyurethane Foam
Polyurethane Foam
ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM พ่นติดกับวัสดุได้ทุกชนิด เช่น หลังคาเหล็ก (Metal sheet) คอนกรีต (Concrete Slap) ซีเพคโมเนีย กระเบื้องลอน ฯลฯ สามารถแก้ปัญหาความร้อนที่เกิดจากการถ่ายเท (HeatTransfer) จากหลังคาหรือผนังเข้ามาสู่ตัวอาคารโดยการนำ (Conduction) คือการที่พลังงานความร้อนกระจายผ่านมวลของวัตถุจากโมเลกุลที่มีระดับอุณหภูมิสูง ไปสู่อีกโมเลกุลหนึ่ง ซึ่งมีระดับอุณหภูมิต่ำกว่าโดยโมเลกุลของสารนั้นมิให้เคลื่อนที่ไปด้วย การพา (Convection) คือการที่พลังงานความร้อนถูกพาเคลื่อนที่ติดไปกับโมเลกุลของสารนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลวหรือก๊าซ และการแผ่รังสีความร้อน (Radiation) คือการที่พลังงานความร้อนเคลื่อนที่ออกไปเป็นคลื่น (Waves) ในอากาศหรือสูญญากาศ(Air Or Vacuum)แล้วกระทบที่ผิวของวัตถุชนิดหนึ่งแล้วทำให้วัตถุนั้นร้อนขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้ตัวกลางที่ความร้อนผ่านไปนั้นร้อนขึ้นเลย การส่งผ่านความร้อนที่เกิดดังกล่าวอาจเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็นสาเหตุสำคัญทำให้หลังคาโรงงานอุตสาหกรรม บ้านพักอาศัย หรือห้องเย็น ต้องสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ P.U.FOAM ฉนวนป้องกันความร้อนที่มีค่า K-Factor ที่ต่ำที่สุด ค่า R-Value ที่สูงที่สุดรองจากสุญญากาศ จึงนับว่าเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

คุณสมบัติของ P.U. โฟม
สามารถในการต้านทานความร้อน(Thermal Resistivity) ฉนวนป้องกันความร้อน พียูโฟม มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด มีความสามารถสะกัดกั้น (Block) ความร้อนได้มากกว่า 90% สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก การส่งผ่านความร้อนจากหลังคาเข้าสูตัวอาคาร ด้วยการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน ได้เป็นอย่างดี
การกั้นเสียง(Acoustical Resistance) ฉนวนกันร้อน ชนิดนี้มีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด สามารถสะกัดกั้น(Block) เสียงได้มากกว่า 70 เดซิเบล สามารถป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเสียงดังที่เกิดจากภายใน เช่น ห้องเจนเนอเรเตอร์(Generator) ห้องสตูดิโอ(Studio)โรงภาพยนต์(Cinema) ผับ (Pub) ดีสโก้เทค(Disco Thaqe)ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
ป้องกันการรั่วซึม(Water Leaking) พียู โฟม สามารถอุดรอยรั่วของหลังคาที่แตกได้ เพราะโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด น้ำจะซึมผ่านไม่ได้ จึงไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค เชื้อราได้
ประหยัดพลังงาน(Energy Saver) ฉนวนป้องกันความร้อน POLYURETHANE FOAM หลังติดตั้ง จะประหยัดไฟได้มากกว่า 40% ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการรั่วซึมของหลังคา หรืออาคารร้าว เนื่องจากได้รับความร้อนและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
การปลอดจากกลิ่น(Freedom From Ordour) P.U.Foam ไม่ซึมน้ำไม่อมน้ำ ไม่อุ้มน้ำ จึงไม่ก่อให้เกิดความชื้นซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นอับที่ไม่พึงประสงค์ ไม่มีสารพิษเจือปน(Non Toxic/Irrrant) ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม ไม่มีส่วนผสมของใยหิน(Asbestos) ใยแก้ว(Fibre Glass) หรือสารระคายเคืองอื่นๆ จึงไม่เกิดอาการแพ้ ผด ผื่น คัน เมื่อสัมผัส ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC-11 ไม่มีสารก่อมะเร็ง
ความแข็งแรงทางกล(Mechanical Strengh) ความหนาแน่น(Bulk Density) ไม่ยุบตัวเมื่อมีแรงกดทับ มีความหนาแน่น 35-40 กก/ลบ.ม เป็นโฟมแข็งเรียกว่า ริจิดโฟม(Rigid Foam) ไม่อุ้มน้ำเมื่อโดนฝน หรือหลังคารั่ว ไม่เสื่อมสลายในสารละลายทุกชนิด มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเท่ากับอายุของหลังคา
ความต้านทานต่อเชื้อราและแมลง(Resistance To Vermin&Fungus) P.U.FOAM เป็นฉนวนป้องกันความร้อนทีให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นฉนวนกันความร้อนที่สัตว์และแมลงต่างๆ ไม่สามารถเข้าไปอาศัย หรือกัดกินได้